Loading

VELIKA SKUPINA

VELIKA SKUPINA,

 

ki deluje v okviru Bošnjaško mladinskega kulturnega društva (BMKD-ja), je namenjena mladim med petnajstim (15) in tridesetim (30) letom starosti.

 

V skupini so na voljo štiri vrste rednih aktivnosti.

 

Prva je folklorna dejavnost pri kateri člani spoznavajo folklorne plese s področja Bosne in Hercegovine. Tako člani te skupine skozi program ohranjajo ljudsko izročilo, spoznavajo zvrsti plesa in razvrstitev ljudskih plesov ter vlogo plesa in pesmi v življenju naših prednikov, spoznavajo narodne noše Bosne in Hercegovine ter bošnjaško ljudsko vokalno in instrumentalno glasbo. Pri obiskovanju ur folklore člani osvajajo plesno tehniko in scenografijo, metode in načine pridobivanja plesnosti hkrati pa se seznanjajo s folkloristiko kot vedo.

 

Vaje potekajo vsako nedeljo v terminu od 15.00 do 17.00.

 

Koordinator in mentor skupine: Jasmina Imširović (tel.številka: 040 477 074, el.pošta: jasmina@bmkd-velenje.si)

 

Druga aktivnost, h kateri lahko mladi te starosti pristopijo, pa so delavnice scenskih umetnosti, pri katerih mladi skozi gledališko izobraževalne prijeme spoznavajo gledališče v ožjem smislu te besede. Prav tako pa imajo udeleženci te aktivnosti priložnost spoznati tudi izraznost drugih umetnostnih panog (improvizacije, zborovske interpretacije, pantomime, petja, glasbe..).

 

Vaje potekajo vsako nedeljo v terminu od 13.00 do 15.00.

 

Koordinator in mentor skupine: Arnela Trumić (tel.številka:+386 70 725 062, el.pošta: scenske@bmkd-velenje.si)

Somentor: Admir Softić (el.pošta: scenske@bmkd-velenje.si)

 

Tretja aktivnost, h kateri lahko mladi te starosti pristopijo, so učne ure bosanskega (maternega) jezika in kulture. S spoznavanjem maternega jezika in kulture, otroci iz bošnjaške skupnosti razvijajo jezikovne veščine in s tem krepijo učne sposobnosti. Te so prenosljive na drugi jezik in so pomembne za uspešnost v izobraževalnem sistemu, razvijanje samozavesti in integritete.

Učne ure potekajo vsako soboto v terminu od 15.00 do 17.00.

 

Učiteljica: Jasmina Imširović (tel.številka: 040 477 074, el.pošta: jasmina@bmkd-velenje.si)

 

Četrta aktivnost, h kateri lahko mladi te starosti pristopijo, pa je instrumentalno-vokalna zasedba, ki skozi svoje delovanje reinterpretira tradicionalno bosansko-hercegovsko ljudsko pesem »sevdalinko«.

 

Vaje potekajo vsako soboto v terminu od 17.00 do 19.00.

 

X