Srednja skupina, ki deluje v okviru Bošnjaško mladinskega kulturnega društva (BMKD-ja), je namenjena otrokom in mladostnikom med desetim (10) in štirinajstim (14) letom starosti.

V skupini so na voljo dve vrsti aktivnosti.

Prva je folklorna dejavnost pri kateri člani spoznavajo osnove folklornih plesov s področja Bosne in Hercegovine. Tako člani te skupine skozi program ohranjajo ljudskega izročilo, spoznavajo zvrsti plesa in razvrstitev ljudskih plesov ter vlogo plesa in pesmi v življenju naših prednikov, spoznavajo narodne noše Bosne in Hercegovine ter bošnjaško ljudsko vokalno in instrumentalno glasbo. Pri obiskovanju ur folklore člani osvajajo osnove metodike, plesne tehnike in scenografije, metode in načine pridobivanja plesnosti in uvajanje v ljudski ples in folklorizem.

Vaje potekajo vsako soboto v terminu od 15.00 do 17.00.

_______________________________________________________________________________________

Druga aktivnost, h kateri lahko otroci te starosti pristopijo, pa so učne ure bosanskega (maternega) jezika in kulture. S spoznavanjem maternega jezika in kulture, otroci iz bošnjaške skupnosti razvijajo jezikovne veščine in s tem krepijo učne sposobnosti. Te so prenosljive na drugi jezik in so pomembne za uspešnost v izobraževalnem sistemu, razvijanje samozavesti in integritete.

Učne ure potekajo vsako soboto v terminu od 17.00 do 18.30.

_______________________________________________________________________________________

Mentor in koordinator skupine: Jasmina Imširović (tel.številka: +386 40 477 074, el.pošta: jasmina@bmkd-velenje.si)

Asistent mentorja: Almedina Hodžić (tel.številka: +386 40 566 985, el.pošta:info@bmkd-velenje.si)