ESS (Evropski Socialni Sklad)vsako leto izboljša življenje milijonom ljudi, ki jim pomaga, da pridobijo nove spretnosti in znanja in najdejo boljšo zaposlitev. 

 


Ministrstvo za kulturo  opravlja naloge na področjih umetnosti, kulture, kulturne dediščine, filma,
medijev, slovenskega jezika in verske svobode. 


Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) je bil ustanovljen leta 1996 in predstavlja odlično organizirano kulturno, izobraževalno, svetovalno in posdredniško institucijo za različne ljubiteljske kulturno-umetniške dejavnosti.


Mestna Občina VelenjeJavni zavod Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje, deluje kot logistično in funkcionalno središče za mlade na področju razvoja, informiranja, izobraževanja in sociale, kulturnih dejavnosti, razvedrila in družbenega vključevanja mladih.

 


Kunigunda – regionalni multimedijski center je programska enota javnega zavoda Mladinskega centra Velenje, kultura in izobraževanje, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Velenje.


Svet Mestne občine Velenje na svoji 13. seji, dne 11. marca 2008 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Festival Velenje. Naloga javnega zavoda je, da trajno in nemoteno povezuje, organizira in zagotavlja javne kulturne dobrine na področju vseh vrst kulturnih prireditev, gledaliških, glasbenih, vizualnih, posredniških, kongresnih, kinematografskih, sejemskih in drugih dejavnosti.

 

 


Bošnjaška kulturna zveza Slovenije (BKZS) je krovna organizacija, ki združuje kulturna društva Bošnjakov v Sloveniji. Na ustanovni skupščini v Ljubljani 9. novembra 1996 so bošnjaška društva sprejela Statut in izvolila organe zveze. BKZS je bila uradno registrirana 1997. leta.