Skupina pod nazivom Nisaun, ki deluje v okviru Bošnjaško mladinskega kulturnega društva (BMKD-ja), je namenjena vsem ženskam, Bošnjakinjam, ki bi rade, skozi ženskam namenjene projekte izboljšale pozicijo žensk v bošnjaški skupnosti, hkrati pa prispevale k razvoju okolja v katerem živimo. V sklopu svojega programa se ukvarjajo z veliko različnimi projekti, najbolj izstopa prav gotovo humanitarna dejavnost.

Sestanki/druženja potekajo enkrat na mesec ali večkrat, v kolikor se skupina dogovori drugače.

_______________________________________________________________________________________

Vodja skupine: Ajka Kurtić (el.pošta: info@bmkd-velenje.si)