Mala oz. otroška skupina, ki deluje v okviru Bošnjaško mladinskega kulturnega društva (BMKD-ja), je namenjena otrokom med četrtim (4) in devetim (9) letom starosti.

V skupini sta na voljo dve vrsti aktivnosti.

Prva je  folklorna dejavnost pri kateri otroci skozi ples in igro spoznavajo bosansko-hercegovsko ljudsko glasbo ter otroško folklorno izročilo. Ples je za otroke priporočljiv, zato ker pomaga pri oblikovanju celostne podobe otroka. S plesom otroci zadovoljujejo naravno potrebo po gibanju hkrati pa razvijajo telesne spretnosti in pravilno držo, koordinacijo gibanja, zavedanje o svojem telesu in njegovih posameznih delov, hitrost, ravnotežje, gibljivost sklepov, orientacijo v prostoru in aerobno vzdržljivost.

Vaje potekajo vsako soboto v terminu od 13.00 do 13.45.

_______________________________________________________________________________________

Druga aktivnost, h kateri lahko otroci te starosti pristopijo, so delavnice dramske in kreativne vzgoje, pri katerih otroci skozi preproste gledališke igre in igrokaze spoznavajo sebe, svoje talente in sposobnosti, hkrati pa skozi to isto igro spoznavajo bosanski jezik ter kulturo svojih prednikov. Dramska igra je za otroke zelo zaželena, saj pomaga razvijati njihove socialne, čustvene, fizične in kognitivne sposobnosti.

Vaje potekajo vsako soboto v terminu od 13.45 do 14.30.

_______________________________________________________________________________________

Mentor in koordinator skupine: Merisa Halilović (tel.številka: +386 40 889 307, el. pošta: info@bmkd-velenje.si)