KulNote je projekt, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija v višini 119.717,24 EUR, izvaja pa Bošnjaško mladinsko kulturno društvo 
 
 

 

 
 
Namen projekta je z inovativnim multidisciplinarnim usposabljanjem na področju poustvarjanja ljudske vokalne glasbe, ročnih spretnosti (keranje, zmijanski vez), avdio-video produkcije in zaposlovanja in podjetništva v kulturi:
– dvigniti raven usposobljenosti, ustvarjalnosti in samozavesti mladih in starejših dolgotrajno brezposelnih za večje zaposlitvene možnosti na trgu dela;
– skozi inovativno krepitev človeškega kapitala večati prepoznavnost bošnjaške, srbske in drugih manjšinskih kultur v Velenju, Trbovljah in širše v Sloveniji ter s tem večati socialno vključenost pripadnikov ranljivih skupin.
 
Komu je projekt namenjen?
Ciljna skupina operacije sta bošnjaška in srbska skupnost v Velenju in Trbovljah znotraj katere se bomo osredotočili zlasti na starejše dolgotrajno brezposelne ženske in mlade, ki šele vstopajo na trg delovne sile.
 
Zakaj bi se nam pridružili?
Zato, ker bodo udeleženci pridobili nova znanja, kompetence in izkušnje s področja kulturne dediščine, s katerimi bodo uspešnejše konkurirali na trgu dela. Usposabljanja v okviru tega projekta bodo sistematično izvajana, pridobljena znanja pa uradno potrjena s certifikati oziroma potrdili, ki bodo udeležencem omogočili in olajšali priznavanje na področju kulturno-umetniške ustvarjalnosti, kakršna so tudi priporočila Strategije Evropa 2020 za lažje evidentiranje in priznavanje pridobivanja dodatnih znanj v okviru vseživljenjskega učenja posameznikov.
 
PARTNERJI V PROJEKTU: KUD Zasavje, Novus, SKUD Velenje