Operacijo KulNit, ki jo bo Bošnjaško mladinsko kulturno društvo izvajalo v času od 1. julija 2016 do 31. avgusta 2017, sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Namen operacije je z inovativnim usposabljanjem na področju ročnih spretnosti (keranje – klekljanje), video produkcije in kulturnega menedžmenta, omogočiti večjo socialno aktivacijo in zaposljivost pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture ter skozi inovativno krepitev človeškega kapitala
večati prepoznavnost bošnjaške in drugih manjšinskih kultur v Velenju oz. v Sloveniji.

http://www.bmkd-velenje.si/wp-content/uploads/2016/07/logozsp-3.png

Ključne aktivnosti operacije so usposabljanja na področju ročnih spretnosti, video produkcije in kulturnega menedžmenta. Ciljna skupina operacije so bošnjaška in druge manjšinske skupnosti s priseljenskim ozadjem v Velenju. Operacija se zlasti osredotoča na starejše brezposelne ženske in mlade, ki šele vstopajo na trg delovne sile in imajo potrebo po socialni aktivaciji skozi kulturno udejstvovanje ter po pridobivanju novih znanj in veščin, ki bodo večale njihovo zaposljivost. Skozi usposabljanje bodo udeleženci delavnic oblikovali lastne avtorske izdelke, od tradicionalnih vezenin do sodobnih modnih dodatkov, ki jih bomo predstavili na zaključni prireditvi, kjer bomo predvajali tudi predstavitveni film o obujanju in novi inovativni rabi stare veščine keranja, ki ga bodo producirali udeleženci usposabljanja.

Skozi usposabljanje za kulturni menedžment in fundraising v kulturi, bomo udeležence usposobili za to, da dolgoročno sami poskrbijo za nove priložnosti, skozi katere bodo znanja ročnih spretnosti in video produkcije lahko večala zaposljivost pripadnikov ranljivih skupin.

„Operacijo KulNit sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.