Bošnjaško mladinsko kulturno društvo Velenje v partnerstvu s Kulturnim centrom Marija Vera iz Ljubljane od oktobra 2014 do julija 2015 izvaja projekt: JEZIKANJE IN IGRANJE ZA URESNIČENE SANJE: jezikovne in gledališke delavnice za krepitev jezikovnih, komunikacijskih in socialnih veščin mladih iz manjšinskih skupnosti v Velenju Skozi jezikovni (jezikovne veščine) in gledališki (komunikacijske in socialne veščine) program usposabljanja udeležencem omogočamo:

1) sklop delavnic slovenskega in bosanskega jezika pod imenom »Jezikalnice« z namenom izboljšanja znanja in razmejevanja obeh jezikov ter

2) gledališke delavnice pod imenom »Nastopalnice« z namenom izboljšanja veščin govora, nastopanja, koncentracije, skupinskega sodelovanja in ustvarjalnosti.

 

Z dvojezično predstavo v slovenskem in bosanskem jeziku, ki bo rezultat projekta, bomo nastopali tudi po koncu projekta. Vidimo jo kot priložnost oz. motivacijo za ohranitev in nadaljnji razvoj delovanja gledališke skupine, ki bi se po eni izkušnji uspeha lotila tudi drugih podobnih projektov. Posebej je potrebno izpostaviti dvojezični gledališki priročnik, ki bo prav tako rezultat projekta in bo namenjen vsem mentorjem gledaliških skupin, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi iz manjšinskih skupnosti. Priročnika, ki bi bil posebej prilagojen delu z omenjenimi skupinami, v Sloveniji ni.

Dvojezični gledališki priročnik bo dragocen pripomoček za številne kulturnike, društva in mentorje, ki želijo v svoje dejavnosti vpeljati gledališče, a se pri tem srečujejo s težavami, kot so: kje najti primerna besedila v jeziku manjšine in v slovenščini, kako pristopati metodološko in didaktično k delu z mladimi, kje najti in kako izbrati prave vaje za piljenje potrebnih gledaliških veščin ter na kakšen način pri tem vpeljati oz. upoštevati socialno-kulturno dimenzijo manjšinskih skupnosti.

 

Spremljajte nas na spletnem omrežju Facebook (www.facebook.com/bmkdvelenje), za dodatne informacije pa nam lahko pišete na bmkd.velenje@gmail.com.

 

Projekt je podprt s strani Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.

unnamed